Dewislen
English
Cysylltwch

Gwaith Comisiwn i Awduron #1

Tra caewyd swyddfeydd Llenyddiaeth Cymru yn 2020, a rhan helaeth o’n gweithgareddau wedi’i ohirio, arhosodd ein hymrwymiad i ysbrydoli cymunedau, datblygu awduron a dathlu diwylliant llenyddol Cymru mor gadarn ac erioed.

Pwrpas y galwadau agored hyn oedd galluogi awduron llawrydd i barhau i dderbyn gwaith â thâl yn ystod y cyfnod hwn o ansicrwydd. Yn ogystal, bwriad y gwaith a gomisiynwyd oedd i diddanu, ysbrydoli ac yn addysgu cynulleidfaoedd creadigol, egin awduron, plant a chyfranogwyr ledled Cymru.