Dewislen
English
Cysylltu

Estyn yn Ddistaw:

Dydd o Fyfyrio ar Farddoniaeth Rhyfel a Heddwch yng Nghymru

Dydd Mawrth 19 Chwefror 2019
Yn dechrau o 10.30 am
Y Senedd, Bae Caerdydd / CF99 1NA

 

Wrth i’r digwyddiadau sy’n nodi canmlwyddiant coffa’r Rhyfel Byd Cyntaf ddirwyn i ben, mae Llenyddiaeth Cymru yn eich gwahodd i ymuno mewn diwrnod arbennig o fyfyrio a thrafod ar ryfel a heddwch; gyda darlleniadau a chyflwyniadau gan Aelodau Cynulliad amrywiol, a pherfformiadau, darlithoedd comisiwn a sgyrsiau gan rai o awduron mwyaf Cymru.

Noddir y digwyddiad hwn gan Brif Weinidog Cymru, Mark Drakeford AC, ac fe’i drefnir gan Llenyddiaeth Cymru gyda chefnogaeth gan Raglen Canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf Llywodraeth Cymru, Cymru’n Cofio Wales Remembers 1914-1918.

Bydd Estyn yn Ddistaw yn cynnwys perfformiadau o waith llenyddol gwreiddiol gan: Ifor ap Glyn, Bardd Cenedlaethol Cymru; Gillian ClarkeAlan LlwydEric Ngalle CharlesNerys WilliamsCywion Cranogwen; disgyblion o Ysgol Calon Cymru, Llanfair ym Muallt; Ysgol Uwchradd Fitzalan, Caerdydd; Aelodau Cynulliad a mwy.

 

Gweler isod amserlen lawn y diwrnod a disgrifiadau pellach o’r prif elfennau.