Dewislen
English
Cysylltwch

Ar gyfer y digwyddiad Estyn yn Ddistaw, fe gomisiynodd Llenyddiaeth Cymru feirdd nodedig o Gymru a thu hwnt i gyfansoddi cerddi ar y thema rhyfel a heddwch.

Perfformwyd cerddi gan Ifor ap Glyn, Gillian Clarke, Alan Llwyd, Nerys Williams ac Eric Ngalle Charles yn ystod y diwrnod, ac maent ar gael i’w darllen isod.