Dewislen
English
Cysylltwch
Encil Preswyl Kathod

Mae Llenyddiaeth Cymru yn cyd-weithio gyda phrosiect Kathod er mwyn gwahodd menywod ac unigolion o rywiau ymylol i encil aml-gyfrwng gwbl newydd, yn cyfuno cerddoriaeth a barddoniaeth llafar (spoken word).

Nodwch bod y dyddiad cau ar gyfer yr encil hon bellach wedi pasio.

Nod yr encil yw cynnig y gofod a’r amser i’r cyfranogwyr gyfuno cerddoriaeth a barddoniaeth llafar mewn modd cyffrous, arloesol a chyfoes. Cynhelir yr encil yng Nghanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd rhwng  Dydd Gwener 23  – Dydd Mawrth 27 Chwefror 2024 a chynhigir y cyfle yn rhad ac am ddim i hyd at ddeg unigolyn.