Dewislen
English
Cysylltu

Galwad Agored Contract Diwylliannol: Cynghrair Diwylliant Cymru

Cyhoeddwyd Iau 29 Ebr 2021 - Gan Cynghrair Diwylliant Cymru

Ydy celfyddydau a diwylliannau yng Nghymru’n bwysig i chi?

Efallai eich bod chi’n gweithio gyda gweithgareddau creadigol neu’n mwynhau gwylio neu gymryd rhan ynddyn nhw? Os felly, mae angen eich help chi arnom ni. Mae Gynghrair Diwylliant Cymru yn gwahodd cynigion i gynnal digwyddiadau wedi eu hariannu a sgyrsiau yn eich cymunedau.

Mynegwch eich barn am gread fframwaith Contract Diwylliannol yng Nghymru.

Bydd yn cynnwys Gwaith Teg, Amrywiaeth, Iechyd a Llesiant, Cyd-greu, Arweinyddiaeth Gynhwysol, Cyfiawnder Amgylcheddol a Chyfiawnder Cymdeithasol.

Am wybodaeth bellach am yr alwad, cliciwch ar un o’r dolenni isod.

 

Gallwch ymuno â ni mewn gweminar ble y gallwn roi rhagor o wybodaeth am y prosiect hwn ac ateb eich cwestiynau (yn ddienw os yw’n well gennych). Ceir dau ddyddiad:

(CAYP ar gael yn Gymraeg ac Iaith Arwyddion BSL)

Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma neu e-bostiwch: walesculturealliance@gmail.com

Cyfleoedd, Opportunities