Dewislen
English
Cysylltwch

Llên mewn Lle

Mae Llên mewn Lle yn brosiect gan Llenyddiaeth Cymru sydd yn archwilio’r argyfwng hinsawdd a natur trwy lenyddiaeth, mewn partneriaeth â WWF Cymru.

Mae’r prosiect yn cynnig nawdd i awduron a hwyluswyr i greu, sefydlu, a chyflawni gweithgaredd yn eu cymuned leol. Yn 2022-2023, mae tri prosiect wedi derbyn cefnogaeth: Gwledda, dan ofal Iola Ynyr yn RhosgadfanFfrwyth ein Tân, prosiect gan Siôn Tomos Owen yn Nhreherbert; a The LUMIN Syllabus gan Sadia Pineda Hameed a Beau W Beakhouse yn Abertawe.

Yn Ebrill 2024, bydd dwy gymuned ychwanegol yng Nghymru yn cael eu cefnogi i archwilio a deall eu eco-system lleol. Mae’r prosiect yn anelu i gyfrannu at drafodaethau ehangach ar ddatrysiadau ymarferol ar gyfer effeithiau niweidiol yr argyfwng natur a hinsawdd.

Dywedodd Rhian Brewster, Pennaeth Cyfathrebu WWF Cymru:

“Does neb yn adnabod y tirweddau lleol yn well na’r rhai sy’n byw ac yn gweithio yn y cymunedau hynny. Mae pobl, natur a hinsawdd yn gysylltiedig, maent yn dibynnu ar ei gilydd i oroesi. Rydym yn llawn cyffro o fod yn cydweithio â Llenyddiaeth Cymru ar y prosiect hwn, sydd wedi datgloi ymateb creadigol ac angerddol i’r argyfwng hinsawdd a natur gan gymunedau ledled Cymru.”

Mae rhagor o wybodaeth am bob prosiect unigol ar gael isod: