Dewislen
English
Mae gan Roald Dahl le yng nghalon miliynau o bobl, hen ac ifanc ar draws y byd. Er hynny, nid yw’r mwyafrif ohonynt yn ymwybodol fod y storïwr arbennig yn Gymro. Mae Llenyddiaeth Cymru, y Cwmni Cenedlaethol â chyfrifoldeb dros ddatblygu llenyddiaeth yng Nghymru, wedi penderfynu ymgymryd â’r dasg o newid hynny, a dod â Dahl yn ôl i’w briod le – Cymru.

Yn 2016 gwelwn ganmlwyddiant geni Roald Dahl, ac i ddathlu’r garreg filltir bwysig hon, mae Llenyddiaeth Cymru wedi lansio Dyfeisio Digwyddiad, cynllun ariannu ac estyn allan newydd a fydd yn dod â phobl dros Gymru gyfan i gyswllt â llenyddiaeth, ysgrifennu creadigol a darllen.

Fe ariennir Dyfeisio Digwyddiad gan Llywodraeth Cymru ac fe’i gefnogir gan Ystâd Lenyddol Roald Dahl. Bydd dathliadau Roald Dahl 100 yn rhan o Flwyddyn Antur Llywodraeth Cymru.

Bydd Llenyddiaeth Cymru yn defnyddio geiriau hudolus Roald Dahl i ysbrydoli creadigrwydd ac i fynd â llenyddiaeth i lefydd annisgwyl. Fe gynigir cymorth ariannol i ddigwyddiadau sydd wedi eu trefnu i ddathlu Roald Dahl 100 yng Nghymru trwy Dyfeisio Digwyddiad. Fe weithredir y cynllun ariannu unigryw hwn ar y cyd â chynllun llwyddiannus Llenyddiaeth Cymru, Awduron ar Daith.

Bydd rhaglen estyn allan a weinyddir gan Llenyddiaeth Cymru a phartneriaid yn canolbwyntio ar yr agenda cyfiawnder cymdeithasol er mwyn sicrhau fod cyfle i bobl o bob oed ac o bob cefndir i gymryd rhan yn nathliadau Roald Dahl 100.

Mae’r cynllun Dyfeisio Digwyddiad wedi’i rannu’n 3 adran neu Bennod:

Pennod 1: Cyllid ar gyfer Digwyddiadau Mawr, Rhaglenni Gwyliau a Phreswylfeydd
Pennod 2: Cyllid ar gyfer Digwyddiadau Bychain
Pennod 3: Rhaglen estyn allan dros Gymru gyfan.

 

I ddarganfod rhagor am Dyfeisio Digwyddiad, cliciwch y dolenni uchod neu cysylltwch â Llenyddiaeth Cymru: 029 2047 2266 / roalddahl100cymru@llenyddiaethcymru.org 

Nôl i Archif Prosiectau