Dewislen
English

Cynrychioli Cymru: Cyflwynwch eich Cais

Cliciwch y botwm isod i gwblhau ffurflen gais Cynrychioli Cymru.

 

 

Cyn i chi gwblhau’r ffurflen gais, rydym yn argymell eich bod yn darllen drwy’r holl wybodaeth am y rhaglen sydd ar ein gwefan, yn ogystal â’n atebion i’r Cwestiynau Cyffredin.

 

Os ydych chi’n cael trafferthion mynediad gyda’r ffurflen ar-lein, neu eisiau trafod eich anghenion mynediad, cysylltwch â Llenyddiaeth Cymru.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno eich cais yw 5.00 pm, dydd Mawrth 25 Hydref 2022.

Caiff Rhaglen Ddatblygu Awduron Cynrychioli Cymru ei hariannu gan y Loteri Genedlaethol, trwy Gyngor Celfyddydau Cymru.