Dewislen
English
Cliciwch y botwm isod i gwblhau ffurflen gais Cynrychioli Cymru.

 

Cyn i chi gwblhau’r ffurflen gais, rydym yn argymell eich bod yn darllen drwy’r holl wybodaeth am y rhaglen sydd ar ein gwefan, yn ogystal â’r Canllawiau a Chwestiynau Cyffredin.

 

I holi am ymgeisio gyda fideo, neu os am holi unrhyw gwestiwn arall, gan gynnwys rhoi gwybod i ni os ydych chi’n cael trafferthion mynediad gyda’r ffurflen ar-lein ac eisiau trafod eich anghenion mynediad, cysylltwch â Llenyddiaeth Cymru.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno eich cais yw 5.00 pm, dydd Mawrth 14 Rhagfyr 2021

Caiff Rhaglen Ddatblygu Awduron Cynrychioli Cymru ei hariannu gan y Loteri Genedlaethol, trwy Gyngor Celfyddydau Cymru.

Nôl i Cynrychioli Cymru