Dewislen
English
Cysylltwch

Cerdd i nodi 50 mlynedd ers i ddyn gerdded ar y lleuad.

Ar 20 Gorffennaf 1969, cerddodd Neil Armstrong ar y lleuad – y person cyntaf erioed i wneud hynny. Roedd tri ohonynt yn roced Apollo 11, sef Neil Armstrong, Michael Collins a Buzz Aldrin.

 

Dal
yn
dynn.
Un.
Dau.
Tri…
Ac i ffwrdd â ni!
Pawb yn sownd yn ei sêt
pawb yn saff dan ei helmed
y byd i gyd yn dal ei wynt
wrth i’r tri ohonom wibio
yn gynt ac yn gynt trwy’r
awyr i fyny fyny, fyny, fyny
nes bod y tir yn diflannu
nes bod y llawr yn disgyn
a ninnau yn gadael orbit
y ddaear hon, y byd yn troi’n ddot
trwy’n ffenest fach gron ac er yr holl oriau
o ymarfer, y blynyddoedd o ddysgu, cynllunio,
breuddwydio am ddim ond y roced a’r gofod
pan ddaw’r eiliad, pan gamaf allan, a gosod troed
mewn lle na fuodd neb arall erioed o’r blaen
mae fy nghalon yn neidio ac yn dawnsio heb ddisgyrchiant

i’w dal yn ei lle.

 

 

Casia Wiliam

 

 

Nôl i Cerddi Bardd Plant Cymru