Dewislen
English
Cysylltwch

weithiau, mae’r awyr yn llwyd,

a bryd hynny mae’n anodd credu

y daw fyth eto awyr las.

 

weithiau, mae dy sanau yn wlyb,

yn wlyb socian, a chditha’n teimlo

na fydd dy draed di fyth yn gynnes eto.

 

ac weithiau, rwyt tithau’n teimlo fel yr awyr

ac fel dy sanau, yn llwyd ac yn oer

a bod neb wir yn gwrando arnat. cofia bryd hynny

 

bod gen ti hawl i deimlo fel hyn,

ac nad oes rhaid i ti guddio tu ôl i wên.

ar y dyddiau glawog hynny

 

dos i swatio mewn lle cynnes,

bydd yn glên efo chdi dy hun

a chofia bod ‘na awyr las yn cuddio

 

tu ôl i’r cymylau

nid dim ond weithiau,

ond bob tro.

 

Gruffudd Owen

 

Nôl i Cerddi Bardd Plant Cymru