Dewislen
English
Cysylltwch
Amy Kitcher 

Mae Amy Kitcher yn byw yng Nghymoedd de Cymru ac yn rhannu ei hamser yn anghyfartal rhwng ei dwy swydd, ei dau blentyn, a’i dau hangerdd; darllen ac ysgrifennu. Mae hi’n siarad pedair iaith ac mae ganddi radd Meistr mewn rhyfela modern. Dechreuodd ysgrifennu tua’r un amser ag y cafodd ei tharo gan gar pensiynwr ac ysgrifennodd ddrafft cyntaf ei nofel gyntaf mewn tua chwe wythnos, llawer llai o amser nag a gymerodd iddi wella. Cyhoeddir ei cherddi a’i straeon byrion mewn amrywiaeth o gylchgronau a chasgliadau arlein.


Darllenwch ymateb creadigol Amy i’w chyfnod ar raglen Cynrychioli Cymru. (Rhybudd: Iaith gref.) Islwythwch drwy glicio ar y llun isod.

 

Nôl i Yr Awduron