Dewislen
English
Cysylltwch
Kittie Belltree 

Magwyd Kittie Belltree yn ne Llundain ac mae hi wedi byw yng ngorllewin Cymru ers 35 mlynedd. Cyhoeddwyd ei chasgliad barddoniaeth cyntaf, Sliced Tongue and Pearl Cufflinks, yn 2019 (Parthian) ac mae ei straeon byrion a’i hadolygiadau wedi ymddangos mewn nifer o flodeugerddi fel The Brown Envelope Book (Caparison, 2021) a Cast a Long Shadow (Honno) sydd i’w gyhoeddi yn 2022. Yn ogystal â’i gwaith ysgrifennu, mae hi’n gweithio fel hwylusydd gweithdai, yn darparu prosiectau creadigol er budd llesiant mewn ysgolion a chymunedau ac fel Tiwtor Arbenigol ar gyfer myfyrwyr niwroamrywiol ym Mhrifysgol Aberystwyth. Yn ddiweddar, cwblhaodd PhD mewn archwilio cynrychioliadau ieithyddol o drawma. Mae hi hefyd yn cymryd rhan yn Equal Power Equal Voice, rhaglen draws-gydraddoldeb sy’n cynyddu amrywiaeth cynrychiolaeth mewn bywyd cyhoeddus a gwleidyddol.

Nôl i Yr Awduron