Noson arbennig o berfformiad a sgwrs yn anrhydeddu’r diweddar awdur, ysgolhaig ac athro o Benrhyn Gŵyr, Nigel Jenkins.

Wedi’i chyflwyno gan yr awdur arobryn o Gymru, Jon Gower, ymunwch â ni ar gyfer lansiad Wild Cherry: Nigel Jenkins’ Selected Poems (Parthian Books). Mae’r gyfrol hon ar ôl marwolaeth yn dwyn ynghyd ddetholiad o farddoniaeth Nigel Jenkins o bob rhan o’i yrfa, wedi’u dethol a’u golygu gan enillydd Llyfr y Flwyddyn, Patrick McGuinness.

Bydd y Noson hefyd yn cynnwys cyhoeddi enillydd 2023 a noddir gan Sefydliad Hmm ar gyfer Gwobr Nigel Jenkins ar gyfer yr MA mewn Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Abertawe.

Am yr awdwr

Roedd Nigel Jenkins (1949-2014) yn un o brif lenorion Cymru: yn fardd ac yn draethawdydd, roedd hefyd yn weithredwr gwleidyddol, yn athro ac yn fentor. Daeth i amlygrwydd gyntaf fel un o Dri Bardd Eingl-Gymreig Ifanc Cyngor Celfyddydau Cymru (1974). Ym 1976, derbyniodd Wobr Eric Gregory gan Gymdeithas yr Awduron. Dilynwyd hyn gan gasgliadau barddoniaeth niferus, gan gynnwys Song and Dance (1981), Blue: 101 Haiku, Senryu and Tanka (2002) a Hotel Gwales (2006). Cyfieithwyd ei farddoniaeth i Ffrangeg, Almaeneg, Hwngari, Iseldireg a Rwsieg, ac mae ei gyfieithiadau o farddoniaeth Gymraeg fodern wedi ymddangos mewn nifer o gylchgronau a blodeugerddi ledled y byd, gan gynnwys The Bloodaxe Anthology of Modern Welsh Poetry (2003).

Yn gyn-newyddiadurwr papur newydd, roedd Jenkins yn awdur rhyddiaith medrus. Ym 1996, enillodd wobr Llyfr y Flwyddyn am ei lyfr taith Khasia in Gwalia (1995) – hanes Cenhadaeth y Methodistiaid Calfinaidd Cymreig i Fryniau Khasia yng ngogledd-ddwyrain India (1841–1969). Golygodd Jenkins hefyd flodeugerdd ategol o farddoniaeth a rhyddiaith o Fryniau Khasia, Khasia yn Gwalia. Yn 2001, cyhoeddodd ddetholiad o’i draethodau ac erthyglau fel Footsore on the Frontier ac, yn 2008, a chyhoeddwyd ei arweinlyfr seico-ddaearyddol cyntaf Real Swansea ac yna Real Swansea Two (2012) a Real Gower (2014).

Etholwyd Nigel yn fardd i Orsedd Beirdd Ynys Prydain yn 1998. Roedd yn gyd-olygydd Gwyddoniadur Cymru yr Academi Gymreig (2008). Ac yntau’n arloeswr uchel ei barch o’r haiku yng Nghymru, bu hefyd yn cyd-olygu blodeugerdd genedlaethol gyntaf y wlad o farddoniaeth haiku, Another Country yn 2011.

Am y golygydd

Mae Patrick McGuinness yn awdur dau lyfr barddoniaeth blaenorol, dwy nofel, The Last Hundred Days a Throw Me to the Wolves , a llyfr ffeithiol am le, amser a chof, a thref fechan ei fam ar y ffin yng Ngwlad Belg, Bouillon – Other People’s Countries – a gyrhaeddodd restr fer Gwobr PEN Ackerley a Gwobr James Tait Black, Llyfr y Flwyddyn, a Gwobr Duff Cooper. Mae’n Athro Ffrangeg a Llenyddiaeth Gymharol yng Ngholeg St Anne, Rhydychen.

Mewn partneriaeth â Cover to Cover

*Sylwch: Cyflwynwyd y digwyddiad yn Saesneg