Dewislen
English
.

Rhestru Eich Digwyddiad

Gallwch gynnwys eich digwyddiad yn ein adran ddigwyddiadau trwy lenwi’r ffurflen isod.

Caiff eich digwyddiad ei gyhoeddi wedi cyfnod awdurdodi. Os oes gyda chi unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni: post@llenyddiaethcymru.org / 029 2047 2266.

Noder os gwelwch yn dda: Bydd Llenyddiaeth Cymru yn dewis ac yn gosod lluniau i gyd-fynd â’ch digwyddiad oherwydd y risg ynghlwm â llwytho ffeiliau i’r wefan. Os oes gyda chi lun yr hoffech ei ddefnyddio ar gyfer eich digwyddiad, anfonwch ef i – post@llenyddiaethcymru.org

Gwybodaeth am y Digwyddiad

YdiNac ydi


Lleoliad


Gwybodaeth am y Trefnwyr

Noder os gwelwch yn dda: Caiff y wybodaeth ei arddangos ar y wefan. Peidiwch â darparu manylion os
nad ydych yn fodlon i ni eu cyhoeddi.

Manylion cyswllt (At Ddefnydd y Swyddfa)

Noder os gwelwch yn dda: Bydd y manylion yma ar gael i staff Llenyddiaeth Cymru yn unig ar gyfer
cysylltu â chi ynglŷn â’r digwyddiad yr ydych yn ei restru. Ni fydd y manylion yn gyhoeddus.

* yn dynodi maes gorfodol