Dewislen
English
Cysylltwch

Cyfansoddwyd y cerddi isod gyda disgyblion Blwyddyn 6 Ysgol Gymraeg Aberystwyth ar gyfer Gŵyl Gerallt 2022 mewn partneriaeth gyda Barddas.

Cynhaliwyd Gŵyl Gerallt yng Nghanolfan y Celfyddydau ddydd Sadwrn 15 Hydref, a cafodd y cerddi eu harddangos ar ffurf poster a ddylunwyd gan Efa Blosse-Mason.

 

Anifeiliaid anwes, yn gathod a chŵn,

Rhai yn fychan, rhai yn fwy,

Waw! Daw ein harwyr ym mhob siap a lliw,

Rhaid i ninnau gamu i’r her o fod yn arwyr i’n gilydd!

 

Dosbarth Blwyddyn 6 (W), Ysgol Gymraeg Aberystwyth

 

Arbennig yw’r gallu i danio’r galon,

Rhoi mewn hapusrwydd a chyfleon,

Wrth ddysgu a charu ac ysbrydoli,

Rhannu’r cariad tuag at Gymru!

 

Dosbarth Blwyddyn 6 (E), Ysgol Gymraeg Aberystwyth

 

Nôl i Cerddi Bardd Plant Cymru