Perfformio caneuon o’i albwm gysyniadol newydd ‘Te yn y Grug’ fydd Al Lewis ar y daith hon yn y Gwanwyn, yng nghwmni corau lleol amrywiol. Bydd yn ymweld â phum lleoliad gwahanol rhwng mis Chwefror a mis Mawrth.

Cafodd Al Lewis y cyfrifoldeb o gyfansoddi caneuon gwreiddiol ar gyfer sioe ‘Te yn y Grug’ berfformiwyd yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst yn Awst 2019. Seiliwyd y sioe  ar gyfrol o straeon byrion o’r un enw gan Kate Roberts, ‘Brenhines Llên Cymru’, a gyhoeddwyd yn wreiddiol yn 1959. Mae’r ffaith fod y gyfrol wedi cael ei hailargraffu naw o weithiau, ei haddasu i ffilm, a’i gosod ar fanyleb TGAU Cymraeg yn profi poblogrwydd y straeon. Caiff y gwaith yma gan Kate Roberts ei gydnabod fel cyfrol sydd wedi dal yn nychymyg darllenwyr o bob oed ers yr argraffiad gyntaf hanner can mlynedd nôl.

Yn dilyn llwyddiant y sioe, a werthodd allan o fewn oriau’n unig,  cyhoeddodd yr Eisteddfod y bydd llyfr o’r caneuon yn cael ei cyhoeddi, a cyhoeddodd Al Lewis fanylion am y daith gyffrous hon, yn ogystal â newyddion am gryno-ddisg newydd sbon yn llawn o ganeuon y sioe, a fydd hefyd yn cael ei ryddhau ar 21 Chwefror. Y bardd Karen Owen, a’r awdur a chyfarwyddwr theatrig Cefin Roberts sy’n gyfrifol am y geiriau sy’n cael eu canu i gyfeiliant cerddoriaeth y canwr adnabyddus. 12 mlynedd wedi ei ymddangosiad ar ‘Cân i Gymru’ gyda’r gân ‘Llosgi’, mae Al Lewis yn parhau i swyno cynulleidfaoedd ar draws Cymru a’r tu hwnt gyda’i ganeuon melodaidd, bachog.

 

Y Daith

21/02/20

Canolfan y Celfyddydau

Aberystwyth

01970 62 32 32

 

27/02/20

Galeri

Caernarfon

01286 685 250

 

06/03/20

Theatr Mwldan

Aberteifi

01239 621200

 

27/03/20

Neuadd Dwyfor

Pwllheli

01758 704 088

 

28/03/20

Theatr Clwyd

Yr Wyddgrug

(01352) 344101 / 701521