Ymunwch â ni am sgwrs gan yr awdur Anna Fleming

Golwg dringwr creigiau o fyd natur, yn olrhain taith ddaearegol a phersonol ar draws Ynysoedd Prydain dros ddeng mlynedd.

Yn Time on Rock mae Anna Fleming yn dilyn dwy daith gyfochrog: dysgu crefft dringo creigiau traddodiadol, a’r datblygiad o gwerthfawrogiad newydd o’r byd naturiol a ddaw yn ei sgil. Trwy hanes ei chynnydd o ddechreuwr i ddringwr hyderus, mae hi’n dangos i ni sut mae gosod llaw a throed ar graig yn dod yn ffordd newydd i mewn i’r dirwedd.

Mae Anna yn mynd â ni o greigiau cerrig grut y Peak District a Swydd Efrog i binaclau gabbro y Cuillin, llechi Gogledd Cymru a llwyfandir uchel y Cairngorms. Mae pob tirwedd, a phob math o graig, yn dod â’i heriau a’i phleserau unigryw ei hun. Mae hi hefyd yn dangos i ni sut mae dringo yn ein gwahodd i fewn i mhanes lle: yn ddaearegol, wrth gwrs, ond hefyd yn ddiwylliannol.

Mae’r llyfr hwn yn daith hunan-ddarganfod Anna, ond mae hefyd yn ganllaw i golli eich hun ym mawredd mwy byd natur. Gyda thelynegiaeth wych mae’n archwilio sut deimlad yw dringo fel menyw, pleserau dringo, gofynion corfforol ofn a her, ond yn fwy na dim, mae’n ymwneud â chysylltiad llawen â’r mynyddoedd.

Tocyn: £8
Tocyn a llyfr: £16