Sesiynau ysgrifennu misol ar gyfer plant 7 – 11 oed dan ofal Sian Northey.

Nod y sesiynau yw annog plant i fwynhau ysgrifennu creadigol heb bwysau cwricwlwm nag athro!

Cynhelir sesiynau’r tymor: 18.02.17 / 25.03.17 / 29.04.17

Cefnogir gan Llenyddiaeth Cymru.