Dewislen
English
Cysylltwch

Gan ddefnyddio’r enghreifftiau gorau o farddoniaeth, ffuglen, a dramâu a ysgrifennwyd gan awduron anabl a Byddar, bydd ein gweithdai grŵp ar-lein yn eich gwahodd i ystyried sut y gallwn fod yn fwy cynhwysol a chynrychioliadol wrth ffurfio cymeriadau, safbwyntiau, naratifau, a bydoedd. Trwy drafodaethau, ymarferion ysgrifennu ac awgrymiadau, byddwch yn cael eich annog i edrych ar eich gwaith ysgrifennu o’r newydd. Byddwn yn herio’r ystrydebau, yn ystyried trywyddion newydd, yn ailddyfeisio’n prif gymeriadau, yn ystyried diweddgloeon annisgwyl, ac yn edrych ar adnewyddu’r iaith yn ein gwaith. 

Cynnwys y Cwrs

2023

Sesiwn 1 (8 Tachwedd 2023, 12.00pm-2.00pm)

Yn y sesiwn hon byddwn yn cyflwyno ein hunain, ac yn dod i adnabod y grŵp o awduron. 

Bydd cynnwys y sesiwn yn archwilio cynrychiolaeth pobl Fyddar, Anabl a Niwroamrywiol mewn llenyddiaeth. Byddwn yn darllen detholiadau o rai o’r enghreifftiau gorau o farddoniaeth, ffuglen, a dramâu a ysgrifennwyd gan awduron Anabl a Byddar ac yn trafod sut y gallwn ddefnyddio rai o’r technegau a’r syniadau yn ein gwaith ninnau.  

Yn y sesiwn gyntaf hon, byddwn yn gosod y sylfaen ar gyfer ailddyfeisio ein prif gymeriadau, archwilio modelau anabledd, a gosod yr her i ni ein hunain i newid ystrydebau, ystyried trywyddion newydd, ac adnewyddu’r iaith yn ein gwaith.  

 

Sesiwn 2 (15 Tachwedd 2023, 12.00pm-2.00pm)

Bydd y sesiwn hon yn canolbwyntio ar fonologau. Hyd yn oed os nad monolog neu sgript yw eich gwaith ysgrifennu ar y gweill, bydd y gweithdy hwn yn eich helpu i ddatblygu eich crefft mewn ysgrifennu o’ch safbwynt chi – neu o safbwynt person cyntaf. 

 

Sesiwn 3 (22 Tachwedd 2023, 12.00pm-2.00pm) 

Bydd y sesiwn hon yn canolbwyntio ar farddoniaeth. Hyd yn oed os nad barddoniaeth yw eich gwaith ar y gweill, bydd y gweithdy yn eich dysgu sut i ysgrifennu’n gryno. Bydd yn cyflwyno technegau a delweddau defnyddiol i’ch gwaith, ac yn dangos sut all barddoniaeth fod yn arf pwerus i ennyn empathi a dealltwriaeth eich darllenwyr.  

 

Sesiwn 4 (29 Tachwedd 2023, 12.00pm-2.00pm) 

Bydd y sesiwn hon yn canolbwyntio ar ffuglen. Yn dibynnu ar waith y grŵp sydd ar y gweill, efallai y byddwn yn penderfynu canolbwyntio ar ysgrifennu i blant a phobl ifanc, ffuglen cyffredinol, neu waith ffeithiol creadigol. Byddwn yn trafod strwythur stori, cymeriadau a deialog. 

 

2024 

Sesiwn 5 (Wythnos 15 Ionawr, 2024. Bydd y cyfranogwyr a’r tiwtor yn cytuno ar amseroedd penodol ar ddechrau’r cwrs) 

Yn dilyn egwyl o 6 wythnos i’ch galluogi i ddatblygu eich gwaith creadigol, bydd pob un ohonoch fel awduron yn derbyn sesiwn un-i-un gyda Kaite i drafod eich prosiectau unigol.

 

Sesiwn 6 (Ionawr / Chwefror 2024)

Bydd y sesiwn olaf yn ddathliad, ac yn gyfle i bob awdur berfformio darn byr o’u gwaith ysgrifenedig eu hunain i weddill y grŵp. Bydd rhai cynrychiolwyr o’r byd cyhoeddi yng Nghymru yn ymuno â ni hefyd, a byddaent ar gael i ddarparu gwybodaeth ac i ateb cwestiynau am y diwydiant.  

Isod ceir fideo yn crynhoi cynnwys y cwrs mewn Iaith Arwyddo Prydeinig.

Nôl i Ailddyfeisio’r Prif Gymeriad: Cyfle i Awduron Byddar a/neu Anabl