Dewislen
English
Cysylltu
Categori / Gweithdy, Plant / Pobl Ifanc

Sgriblo a Sgetsio gyda Manon Awst (Plant 7-11 oed)

Sgriblo a Sgetsio gyda Manon Awst (Plant 7-11 oed)

Sgriblo a Sgetsio

image

Gweithdy sgriblo syniadau drwy farddoniaeth a chelf efo Manon Awst.

 

Dyma gyfle gwych i griw ifanc (oed 7 – 11) gael arbrofi a chwarae hefo geiriau a darluniau, wrth iddynt greu gwaith cyffrous newydd heb bwysau cwricwlwm nag athro.

Dyddiadau’r tymor:    15.09.18     13.10.18    10.11.18      08.12.18

£28 am y tymor neu £7.50 y sesiwn

Mi fydd cyfle ar ôl sesiwn yr 8fed o Ragfyr i rieni/ffrindiau cael gweld a chlywed y gwaith sydd wedi cael ei greu yn ystod y tymor.

Ble

Galeri
Dociau Caernarfon
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SQ
Google Maps
Dyddiad
Sad 8 Rhag
Amser
11:00 am

Iaith

Cymraeg

Tocynnau

£28 am y tymor neu £7.50 y sesiwn

Pwy

Trefnwyd gan
Galeri Caernarfon
Ffôn
01286 685 250
Ebost
post@galericaernarfon.com