Dewislen
English
Cysylltu
Tŷ Newydd

Tocyn Anrheg Tŷ Newydd (£50)

£50.00

Os ydych chi’n chwilio am anrheg unigryw, beth am docyn anrheg Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd? Ar gael fel tocyn £50, £100 neu £150, gall y tocyn anrheg gyfrannu at gwrs yn Nhŷ Newydd (gweler y rhestr lawn o gyrsiau fan hyn), encil ysgrifennu ym mwthyn Nant (gweler rhagor o wybodaeth fan hyn), neu fel safle unigryw ar gyfer gwyliau gyda ffrindiau neu deulu.

Noder, os gwelwch yn dda: Mae’r tocyn anrheg yn ddilys am 12 mis.

Tocyn anrheg digidol yw hwn. Wedi i chi archebu, byddwn yn anfon côd electronig i’w ddefnyddio wrth archebu cwrs ar wefan www.tynewydd.cymru. Pe hoffech chi dderbyn tocyn anrheg drwy’r post, rhowch wybod i ni yn dilyn eich archeb.

Hawlfraint llun: Kristina Banholzer