Dewislen
English

Datganiad gan Llenyddiaeth Cymru

Cyhoeddwyd Maw 6 Maw 2018 - Gan Llenyddiaeth Cymru
Datganiad Llenyddiaeth Cymru yn ymateb i ganfyddiadau’r Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu ar yr Adolygiad Annibynnol o Gymorth ar gyfer Cyhoeddi a Llenyddiaeth yng Nghymru:

Mae Llenyddiaeth Cymru yn croesawu cyhoeddiad canfyddiadau’r Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu ar yr Adolygiad Annibynnol o Gymorth ar gyfer Cyhoeddi a Llenyddiaeth yng Nghymru, ac yn cydnabod yr amser a dreuliodd y Pwyllgor yn cynnal yr ymchwiliad hwn yn dilyn pryderon a fynegwyd parthed yr adolygiad.

Mae casgliadau ac argymhellion y Pwyllgor yn canolbwyntio ar edrych ymlaen ac ar gyd-weithio er budd a datblygiad y sector llenyddiaeth a chyhoeddi yn ei gyfanrwydd. Mae Llenyddiaeth Cymru yn croesawu hynny, ac yn edrych ymlaen at barhau trafodaethau i’r perwyl hwn gyda phartneriaid yn y sector. Mae nifer o gyfarfodydd a thrafodaethau adeiladol eisoes wedi eu cynnal, a hyd yn hyn wedi canolbwyntio yn benodol ar gyd-gynrychioli Cymru yn Ffair Lyfrau Llundain ac ymateb i Arolwg Llyfrau Plant a Phobl Ifainc a gynhaliwyd gan Dr Siwan Rosser.

Mae Llenyddiaeth Cymru yn recriwtio ar gyfer Cadeirydd newydd ar hyn o bryd, wrth i dymor y Cadeirydd presennol ddod i ben yn unol â’r cyfnod o wasanaeth a ganiateir gan Erthyglau Cymdeithasu’r sefydliad. Rydym hefyd yn chwilio am unigolion egnïol, ymroddedig, dawnus a llawn gweledigaeth i ymuno â’n Bwrdd Rheoli, ac a fydd yn cyfrannu at ddatblygu a hyrwyddo llenyddiaeth yng Nghymru a pharhau â’r gwaith hwn ar draws y sector. Cliciwch yma am ragor o wybodaeth.